02 ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Ορθοπαιδική και αρθροσκοπική χειρουργική

Έχουμε την δυνατότητα να παρέχουμε τις χειρουργικές μας υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές σε Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη κι Αθήνα. Εξασφαλίζουμε την συνεργασία εξειδικευμένων χειρουργών όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.