Παθήσεις και κακώσεις.

Παθήσεις και κακώσεις.

Οι διαταραχές του μυοσκελετικού είναι συχνότατες και οι επιπτώσεις τους εκτεταμένες. Αποτελούν την συχνότερη αιτία έντονου χρόνιου πόνου και φυσικής ανικανότητας σε εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων παγκοσμίως. Επηρεάζονται από παράγοντες του τρόπου ζωής (lifestyle) όπως η παχυσαρκία, η κακή στάση σώματος και η απουσία φυσικής δραστηριότητας. Οι χρόνιες και βαρύτερες μορφές ενίοτε επηρεάζουν σημαντικά το ψυχοκοινωνικό status των πασχόντων και των οικογενειών τους.