Το μυοσκελετικό σύστημα μας δίνει μορφή, κίνηση και αυτονομία.

Επηρεάζει και επηρεάζεται από την εργασία, τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές μας. Η λειτουργία του επιδρά άμεσα στην διάθεση και την ψυχολογία μας. Κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί το μυοσκελετικό με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Κοινός παρονομαστής σε όλους μας, από τους αθλητές μέχρι τα άτομα με κινητικά προβλήματα παραμένει η επιθυμία και η ανάγκη για κίνηση, δράση και δημιουργία.