Αναζητώντας την καλύτερη λύση.

Αναζητώντας την καλύτερη λύση.

Αντιμετωπίζουμε ασθενείς και όχι ασθένειες. Προσπαθούμε να βασίζουμε κάθε ιατρική απόφαση στις πιο επίκαιρες και αξιόπιστες αποδείξεις από την ιατρική έρευνα. Θεωρούμε την ενημέρωση του ασθενή καταλυτική για την θεραπεία του. Ο ενημερωμένος ασθενής θα αποφασίσει μαζί με τον γιατρό την καταλληλότερη θεραπεία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Η υποστήριξη του ασθενή και το follow-up καθ' όλη την διάρκεια της θεραπείας διασφαλίζουν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.