Ανάταξη κατάγματος οσφυϊκού σπονδύλου με διαδερμική κυφοπλαστική

Χειρουργική ομάδα: Στέργιος Μπρίζας Νευροχειρουργός Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, Ιωάννης Δ. Αγγελής Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Στέλλα Καντή Αναισθησιολόγος στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Ασθενής 67 ετών με έντονο άλγος στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης λόγω κατάγματος στον τέταρτο οσφυϊκό σπόνδυλο με σφηνοειδή παραμόρφωση. Ιστορικό πολλαπλού μυελώματος υπό αγωγή. Διενεργήθηκε διαδερμική ανάταξη του κατάγματος με κυφοπλαστική (χωρίς τομή δέρματος). Άμεση ύφεση του άλγους και επιστροφή στην οικία του, περιπατητικός, σε 24 ώρες.

Εισαγωγή και διάταση του μπαλονιού ακτινοσκοπικά (face).

Εισαγωγή και διάταση του μπαλονιού ακτινοσκοπικά (profile).

Μετεγχειρητική ακτινοσκόπηση face (ανάταξη του κατάγματος).

Μετεγχειρητική ακτινοσκόπηση profile (ανάταξη του κατάγματος).