Χειρουργική αφαίρεση μηνιγγιώματος θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης

Χειρουργική ομάδα: 

  • Στέργιος Μπρίζας, Νευροχειρουργός Διευθυντής Νευροχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

  • Ιωάννης Δ. Αγγελής, Ορθοπαιδικός Χειρουργός

  • Στέλλα Καντή, Αναισθησιολόγος στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

Περιστατικό 1

Ασθενής 35 ετών αντιμετωπίστηκε στο Ιασώ Θεσσαλίας λόγω όγκου (μηνιγγίωμα) στην θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (στο επίπεδο του τρίτου θωρακικού σπονδύλου). Η ασθενής έπασχε από παραπάρεση, έντονο θωρακικό άλγος και υπαισθησία κάτωθεν του Θ5 νευροτομίου! Υπεβλήθη σε χειρουργική en block αφαίρεση του όγκου και επέστρεψε στην οικία της περπατώντας και χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα σε 48 ώρες!

Περιστατικό 2

Ασθενής 44 ετών με ενδοσκληρίδιο όγκο σπονδυλικής στήλης (μηνιγγίωμα) στο επίπεδο του δεύτερου θωρακικού σπονδύλου, πρόσθια του νωτιαίου μυελού με έντονα πιεστικά φαινόμενα. Διενεργήθηκε μικροχειρουργική επέμβαση με ανάσπαση του οδοντωτού συνδέσμου και του νωτιαίου μυελού και πλήρη αφαίρεση του όγκου. Κινητοποίηση του ασθενούς σε 24 ώρες και επιστροφή στην οικία του σε 72 ώρες.

Περιστατικό 1ο — Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI) θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (sagittal view). Αναδεικνύεται το μηνιγγίωμα στο επίπεδο του Θ3 και η επακόλουθη πίεση του νωτιαίου μυελού.

Περιστατικό 1ο — Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI) θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (axial view). Αναδεικνύεται το μηνιγγίωμα στο επίπεδο του Θ3 και η επακόλουθη πίεση του νωτιαίου μυελού.

Περιστατικό 1ο — Χειρουργείο. Υπό μικροσκόπηση ανάσπαση του οδοντωτού συνδέσμου και του νωτιαίου μυελού και πληρης αφαίρεση του όγκου.

Περιστατικό 1ο — Χειρουργείο. Το μηνιγγίωμα in situ.

Περιστατικό 1ο — Χειρουργείο. Αφαίρεση του μηνιγγιώματος

Περιστατικό 1ο — Χειρουργείο. Το μηνιγγίωμα μετά την αφαίρεσή του.

Περιστατικό 2ο — Προεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI) θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (sagittal view). Αναδεικνύεται το μηνιγγίωμα στο επίπεδο του Θ2 και η επακόλουθη πίεση του νωτιαίου μυελού (βέλος).

Περιστατικό 2ο — Μετεγχειρητική μαγνητική τομογραφία (MRI) θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης (sagittal view). Πλήρης αφαίρεση του όγκου (βέλος).