Είναι καιρός να επανασχεδιάσουμε τα ιατρικά δεδομένα

Η καλύτερη υγεία δεν είναι πρόβλημα επιστήμης, αλλά πρόβλημα πληροφόρησης._
— Thomas Goetz

Τα ιατρικά δεδομένα: δύσκολα στην πρόσβαση, αδύνατο να διαβαστούν — ενώ περιέχουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη υγεία του ασθενή αν ήξερε πως να τις χρησιμοποιήσει. Στο TEDMED, ο Thomas Goetz εξετάζει το πρόβλημα, προτείνοντας τον επανασχεδιασμό τους ώστε να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες.