Ορθοπαιδική χειρουργική

και αρθροσκόπηση

 

150624-surgery-stock (1).jpg
Η χειρουργική επί των ενδείξεων, με τις κατάλληλες τεχνικές και στον κατάλληλο χρόνο είναι βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο χειρουργείο.

Αντιμετωπίζουμε χειρουργικά όλο το φάσμα των χειρουργικών ορθοπαιδικών παθήσεων. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, εξασφαλίζουμε την συνεργασία εξειδικευμένων συνεργατών. Χειρουργούμε πάντα επί των ενδείξεων, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες άλλα και τις προσδοκίες του ασθενή και επιδιώκουμε την εφαρμογή των καταλληλότερων χειρουργικών τεχνικών για κάθε περίπτωση. Θεωρούμε την υποστήριξη του ασθενή τόσο προεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά αυτονόητη. Η σωστή προετοιμασία, η αποκατάσταση και το follow-up διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Χειρουργεία και αρθροσκόπηση