Αντιμετωπίζουμε ασθενείς και όχι ασθένειες. Επιδιώκουμε την τεκμηρίωση αλλά και την εξατομίκευση σε κάθε στάδιο της αντιμετώπισης. Στόχος μας είναι η αναζήτηση της καλύτερης λύσης σε κάθε πρόβλημα του μυοσκελετικού που σας απασχολεί.
 
arrows-box-business-533189.jpg

Τεκμηρίωση

Με εργαλείο μας την τεκμηριωμένη ορθοπαιδική θέτουμε την διάγνωση και αναζητούμε την καλύτερη θεραπεία. Προσπαθούμε να βασίζουμε κάθε ιατρική μας απόφαση στις πιο επίκαιρες και αξιόπιστες αποδείξεις από την ιατρική έρευνα

businessman-corporate-elegant-652355.jpg

Εξατομίκευση

Θεωρούμε κάθε περίπτωση μοναδική. Εξατομικεύουμε την θεραπεία και επιλέγουμε μαζί με τον ασθενή την πιο κατάλληλη για αυτόν με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες του.

 

Υποστήριξη

Η υποστήριξη του ασθενή και το follow-up καθ' όλη την διάρκεια της θεραπείας διασφαλίζουν ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα.

 

“Η εφαρμογή της τεκμηριωμένης ιατρικής στην κλινική πράξη προκύπτει από τον συνδυασμό των καλύτερων κλινικών αποδείξεων, της κλινικής εμπειρίας του ιατρού και των προσδοκιών του ασθενή.”

— Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, et al. Evidence-based medicine: how to practice and teach EBM. 2nd ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2000.